Icon Collap
...
Trang chủ / Vương quốc nào tồn tại vĩnh cửu?

Vương quốc nào tồn tại vĩnh cửu?

Vậy là những ngày cuối của năm phụng vụ đã gần đến. Những ngày này Thiên Chúa thúc giục mời gọi mạnh mẽ con cái của Ngài siêng năng cầu nguyện đặc biệt là cầu nguyện các linh hồn ở luyện ngục, những linh hồn đang đau khổ cần đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta những ngày này chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để đón chờ và khao khát Đấng Cứu Thế đến ngự vào trong cõi lòng của mỗi người chúng ta.

Thánh lễ hôm nay, lời nhắc nhở của Cha Giu-se Nguyễn Hữu Hoan gửi đến các bạn sinh viên Y Dược thật ý nghĩa để nhằm nhắc nhở tất cả chúng ta đặc biệt là các bạn hướng đến thành thánh vĩnh cửu đó là thành thánh, là vương quốc vĩnh cửu đang ngự trên trời. Vương quốc vĩnh cửu đó sẽ không bao giờ bị sụp đổ, không bao giờ bị hư nát còn những thành thánh, vương quốc như Giê-su-sa-lem hay là những vương quốc ở trên trần gian này đến một ngày sẽ bị hư nát và sụp đổ tan tành.

Xin cho các bạn sinh viên công giáo Y Dược ý thức và nhận ra được chỉ có một vương quốc, chỉ có một nơi mà chúng ta hằng khao khát muốn vào đó chính là Vương quốc vĩnh cửu ở trên trời.  Xin Chúa cho chúng ta cũng biết nhận ra những dấu chỉ, những hình ảnh của thời đại để qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình để mà biến đổi, biết ăn năn sám hối để quay trở về với Thiên Chúa.

Sau thánh lễ, các bạn sinh viên công giáo Y Dược đã ở lại nguyện đường Giê-ra-đô tổ chức cầu nguyện chung với nhau thật sốt sắng để cầu nguyện cho nhau cũng như cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và ban ơn cho các bạn luôn nhiệt thành khao khát với sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho các bạn. Amen.

Matta Liên

Truyền thông sinh viên công giáo

 

 

Bình luận