Icon Collap
...
Trang chủ / Con có yêu mến Thầy không?

Con có yêu mến Thầy không?

Trong tâm tình linh thiêng của ngày lễ Chúa Chiên lành, Cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã quy tụ các thành viên trong Ban điều hành Gia đình sinh viên công giáo Anphongso về Đền thánh Giê-ra-đô để cùng nhau nhìn lại lòng yêu mến của mỗi người đối với Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ Cha đã nhấn mạnh đến câu hỏi mà Chúa Giê-su đã hỏi Thánh Phê-rô: “Con có yêu mến Thầy không?” để giúp cho mỗi thành viên biết được chính mình đang thi hành công việc bổn phận mà Chúa trao phó vì điều gì?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

yêu mến

Chỉ cần một điều thôi – Con có yêu mến Thầy không?

Đây chính là đoạn Tin mừng sau khi chúa Phục sinh hiện ra tại biển hồ Tibêria, Chúa đã tỏ cho các môn đệ biết về Ngài, sau khi Chúa Giê-su và các môn đệ ăn bánh, cá xong Ngài hỏi ông Phê rô: “Con có yêu mến thầy không?” Đức Giê-su không hỏi một lần nhưng Ngài hỏi đến ba lần và sau mỗi lần Phêrô trả lời Ngài trao tác vụ: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”(Ga 21,18).

Như vậy khi Chúa Giê-su gọi các tông đồ Chúa trao cho họ nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa và để chăm sóc đoàn chiên của Chúa thì Chúa Giê-su chỉ đòi hỏi một điều thôi đó là “con có yêu mến Thầy không?”. Ngài không hỏi con có khả năng quản trị không? Con có tài lãnh đạo không? Con có khả năng thấu hiểu con người không? Con có khả năng hoạch định thư ký không? Ngài không hỏi những điều đó, Ngài chỉ hỏi Phê-rô một điều thôi, con có yêu mến Thầy không?

Chúng ta làm tất cả vì điều gì?

Chúng ta là những người được Chúa chọn, để làm nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa, đó chính là chăm sóc Gia đình sinh viên công giáo Anphongso của chúng ta. Và chúa đòi hỏi chúng ta một điều duy nhất đó là chúng ta có yêu mến Chúa Giê-su không? Nếu chúng ta làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ là một tông đồ, là mục tử của Chúa Giê-su thật.

Còn nếu chúng ta làm mà không phải vì lòng yêu mến Chúa Giê-su mà chỉ vì một phần trách nhiệm hay chỉ để thể hiện cái gì đó nơi bản thân mình thì chúng ta không phải là một tông đồ một mục tử của Chúa. Cho nên để chuẩn bị cho phiên họp sắp tới chúng ta có giây phút để tĩnh lặng, để suy xét lại chúng ta làm công việc để chăm sóc từng cộng đoàn sinh viên như thế nào, cho đại Gia đình sinh viên công giáo Anphongso như thế nào?

Chúng ta có phải những người thực hiện những công việc mà Chúa Giê-su nói không?  Con có yêu mến thầy không?  Nếu yêu mến Thầy thì Thầy ở trong con và Thầy làm mọi việc, còn nếu con không yêu mến Thầy thì con tự làm và con chẳng làm được việc gì, vì tất cả là Chúa làm.

yêu mến Thầy không

Làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa chúng ta sẽ vượt qua tất cả

Vì thế chúng ta ý thức được Chúa trao đoàn chiên cho mình là ân huệ lớn, khi Chúa trao cho chúng ta là Chúa muốn chúng ta làm một việc duy nhất là làm vì lòng yêu mến, yêu mến Thầy Giê-su chứ đừng làm vì trách nhiệm bổn phận hay đừng làm vì hư danh hay đừng làm vì những thói tục của trần gian, chúng ta sẽ gãy đổ tất cả, khi chúng ta gặp khó khăn thử thách chúng ta sẽ gãy. Còn nếu chúng ta yêu mến Chúa thì khi chúng ta gặp những chống đối, gặp những bất hòa, gặp những nổi loạn, thì Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua. Khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách thì chính lòng yêu mến Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và chúng ta vượt qua tất cả

Chúng ta là những người được Chúa chọn ngang qua cộng đoàn để chăm sóc đoàn chiên và Chúa hỏi chúng ta có làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa không? Để rồi nếu thật sự làm vì lòng yêu mến Chúa thì chúng ta tạ ơn Chúa và nhận ra được những điều Chúa làm cho mình. Còn nếu chúng ta làm vì một cái gì đó, không phải vì lòng yêu mến Chúa thì chúng ta xin Chúa ban ơn để chúng ta được biến đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là vị mục tử nhân lành! Chúng con xin tạ ơn Chúa đã luôn hi sinh vì chúng con và yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa sống tận tụy, hi sinh, phục vụ đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho chúng con là Gia đình sinh viên công giáo Anphongso vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tự vấn mỗi ngày câu hỏi mà Chúa đã hỏi Thánh Phê-rô: “ Con có yêu mến Thầy không?”

Maria Nguyễn Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

 

 

Bình luận