Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu được chăng?

Yêu được chăng?

“Khi đã đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các  môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”( Ga 15,12). Liệu chúng ta có yêu được chăng? Chúng ta có thể yêu như Chúa Giê-su đòi buộc không? Chúng ta có thể yêu người khác như Chúa Giê-su yêu không? Thiết nghĩ nếu tự sức mình thì chúng ta khó có thể yêu được như vậy, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu được như Chúa muốn.

yêu thương

Giới răn yêu thương

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”(Ga 15,17). Đây chính là giới răn căn bản của Thiên Chúa đã truyền dạy ngay từ khởi đầu và vì Chúa Giê-su nói đây là giới răn của Thầy không có nghĩa là giới răn này không thuộc về Thiên Chúa, giới răn này vẫn thuộc về Thiên Chúa nhưng được cụ thể hóa nơi Chúa Giê-su một cách rõ ràng để người ta biết yêu thương nhau như thế nào.

Bài đọc thêm: Thế nào là yêu thật

Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ khi xưa và chúng ta của ngày hôm nay: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” ( Ga 15,12). Điều này quả là khó, vì chúng ta khó có thể yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương. Nhưng để hiểu và yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương thì chúng ta thử nhìn lại xem Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta như thế nào?

Yêu thương – Tuyển chọn và mời gọi

Điều thứ nhất: Trong đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói, Chúa đã yêu thương chúng ta bằng việc Chúa tuyển chọn và Chúa mời gọi chúng ta đi theo Chúa. Như vậy tình yêu khởi đi từ sự mở ra, mời gọi những người khác, chọn những người khác để làm sản vật riêng của đời mình. Thứ yếu, Chúa chính là người chọn, người mời gọi chứ không phải tự chúng ta đến với Chúa được nhưng chúng ta được Chúa tuyển chọn cắt đặt để chúng ta sinh nhiều hoa trái.

Đối với nhà tĩnh tâm của chúng ta cũng vậy, không phải chúng ta tự chọn nhau nhưng Chúa tuyển chọn sắp đặt chúng ta trở nên một gia đình để chúng ta được sinh nhiều hoa trái. Chính tình yêu được khởi đi từ lời mời gọi, từ việc tuyển chọn, từ việc cắt đặt để cho những người mình yêu thương họ sinh nhiều hoa trái chứ không phải để họ bị hao mòn hay họ bị thiệt thân.

giới răn yêu thương

 

Yêu thương – Xóa bỏ đẳng cấp

Điều thứ hai mà Chúa cho chúng ta thấy khi Chúa yêu thương đó là: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa….nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15). Có phải Chúa Giê-su là Chúa là Thầy của chúng ta và chúng ta là môn đệ của Ngài không? Đúng vậy, nhưng Chúa Giê-su lại muốn tự hạ mình ngang hàng với chúng ta nên Ngài gọi chúng ta bạn hữu như một sự thân mật không có giai cấp, để rồi qua tình bằng hữu đó chúa thông ban cho chúng ta tất cả những gì là của Ngài, những gì thuộc về Ngài để chúng ta thật sự trở nên người bạn hữu của Thầy.

Như vậy tình yêu đòi buộc chúng ta phải xóa đi đẳng cấp, phải trở nên ngang hàng với người mình yêu, ngang hàng với họ để rồi thông chia cho họ tất cả những điều quý nhất của mình. Để nhờ đó họ được hưởng điều quý giá mà mình đã trao cho họ.

Bài đọc thêm: Yêu người như yêu ta

Yêu thương – hi sinh mạng sống cho người mình yêu

Và điều thứ ba Chúa nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình ” (Ga15,13). Như vậy Chúa không chỉ hạ mình xuống để ngang bằng với chúng ta, không chỉ tuyển chọn và cắt đặt chúng ta mà Chúa còn hiến mình cho chúng ta bằng cái chết trên thập tự giá để cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

Qua những điều trên chứng tỏ tình yêu mà Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta đó là một tình yêu thương mời gọi người khác, đưa họ đến với mình, cắt đặt, sắp xếp để cho họ sinh được nhiều hoa trái. Tình yêu như Chúa Giê-su mời gọi là một tình yêu tự đồng hóa mình, tự hạ mình xuống với những người lẽ ra thuộc cấp thấp hơn mình, để thông ban cho họ tất cả những gì của mình, để những người đó được thừa hưởng hạnh phúc. Cuối cùng tình yêu như Chúa Giê-su mời gọi đó là dám hiến thân cho bạn hữu, dám hi sinh cả mạng sống mình cho người mình yêu vì đó là tình yêu mà Chúa Giê-su giành cho chúng ta.

con đường Giê-su

 

Cầu nguyện:

Lạy Cha! Lời của Chúa Giê-su như đang vọng lên nơi mỗi tâm hồn chúng con: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” Cha muốn chúng con đón nhận nhau, làm cho nhau sinh nhiều hoa trái, Cha muốn chúng con tự hủy mình đi, để trở nên bạn hữu không có đẳng cấp, thứ bậc, để chúng con có thể sống chan hòa với nhau, trao ban tất cả cho nhau cách dễ dàng. Và nhất là chúng con cần bắt chước Chúa Giê-su hi sinh hiến dâng mạng sống mình cho nhau để nhờ đó chúng con mới thực sự trở nên môn đệ của Ngài.

Vì thế chúng con nài xin Cha một lần nữa ban thêm sức mạnh của Thần khí để nhờ thần khí chúng con mới có khả năng yêu thương nhau như chính Chúa Giê-su đã yêu thương. Amen!

Trích bài giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CsSR

Maria Nguyễn Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận