Icon Collap
...
Trang chủ / Con số mười hai

Con số mười hai

Hôm nay Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ Thánh Mathia Tông đồ tử đạo, một vị Tông đồ được chọn thay thế chỗ của Giu-đa, sau khi Đức Giê-su đã Phục Sinh. Có bao giờ bạn nghĩ: Tại sao Thánh Phê-rô lại quyết định đưa ra ý kiến phải chọn thêm một người khác thay thế Giu-đa làm Tông đồ? Tại sao nhất định phải là con số mười hai Tông đồ làm chứng về Chúa Phục Sinh, lời chứng của mười một Tông đồ lẽ nào chưa đủ khả năng làm cho người ta tin sao?

Thánh Mathia

Tại sao cứ phải là mười hai Tông Đồ?

Để giải thích điều này thì chính Thánh phaolô đã từng trích dẫn đoạn nói về việc Giuđa sẽ hư đi và việc phải chọn người thay thế cho Giu-đa mục đích để cho đủ bộ mười hai. Còn theo lẽ thông thường chỉ cần ba người làm chứng về mặt luật là đảm bảo lời chứng đó là chân thật. Vì thế, nếu có mười một người làm chứng về phương diện con người thì là dư chân thật, nhưng đối với Thiên Chúa việc làm chứng về Đấng Phục sinh phải trăm phần trăm, phải phải là mười hai người chứ không phải là mười một người.

Điều đó cho thấy lời chứng về Đức Giê-su Phục Sinh quan trọng đến mức độ như thế nào, không phải như lời chứng của tòa án người đời chỉ cần 2 hay 3 lời chứng là được. Lời chứng về một Thiên chúa Phục Sinh phải là lời chứng toàn vẹn, lời chứng đầy đủ của mười hai chứng nhân đã đi theo Thầy.

Mathia được chọn làm Tông Đồ

Việc Phê-rô gợi ý và người ta đề cử hai người, trong đó có Mathia và họ đã bắt thăm trúng ông Mathia. Không biết bắt thăm kiểu gì, thăm có, thăm không, hay là thăm như thế nào, không nói rõ nhưng việc bắt thăm có vẻ dân giã đó, có vẻ may rủi đó, có vẻ như ngày nay nhiều người vẫn làm trong tình trạng không được thiên vị, trong sự hồi hộp chờ đợi. Có những điều xem ra rất bình thường, có những điều xem ra có vẻ hên xui may rủi nhưng Thiên Chúa vẫn dùng những cái tầm thường đó để Ngài quyết định Ngài chọn ai.

Thánh Mathia

Thành thử ra khi đối diện với các Tông đồ chúng ta thấy không phải chỉ có mười hai ông, mà còn có biết bao nhiêu ông đã cùng ăn cùng uống với Đức Giê-su nhưng trong số đó Chúa chỉ chọn mười hai ông và khi Giu-đa mất thì Chúa chọn thêm một người nữa. Như vậy số người theo Chúa Giê-su từ khởi đầu khá đông và Chúa chỉ chọn tương đương với mười hai chi tộc Israel nghĩa là con số tràn đầy để làm chứng về việc Ngài đã Phục sinh và rao giảng lời chứng đó. Điều này cũng cho thấy Chúa đã chuẩn bị lời chứng đó cẩn thận như thế nào.

Bài đọc thêm: Ba sự thật căn bản

Mười hai lời chứng – Mười hai tấm gương anh dũng

Chúa đã chuẩn bị lời chứng đó dẫu rằng thất hụt một lời chứng vẫn phải kiếm cho đủ mười hai lời chứng để cả mười hai người đều làm chứng về Đức Giê-su Phục Sinh. Chúng ta thấy việc ba lời chứng đã khả tín, sáu lời chứng đã khả tín, còn đây cả mười hai lời chứng thì biến cố Chúa Phục Sinh thật sự đáng tin đến mức độ nào và hay hơn thế nữa đó là cả mười hai lời chứng này đều sẵn sàng hi sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho việc Chúa Giê-su Phục sinh.

Nhiều người làm chứng chỉ ở trên môi miệng thôi nhưng khi đụng đến mạng sống thì run sợ, bỏ chạy, còn các Tông đồ thì không ngán, các ông sẵn sàng chết cho lời chứng đó và phần đông các ông đã chấp nhận tử đạo để làm chứng về Đức kitô phục sinh Đấng đã ở giữa các ông và sai các ông đi rao giảng làm chứng về Ngài.

Thánh Mathia

Lời chứng quan trọng về mầu nhiệm Phục Sinh

Như vậy nhìn lại hành trình đức tin trong Hội thánh chúng ta thấy lời chứng của các Tông đồ thật sự là những lời chứng khả tin đáng tin đến mức độ nào. Đồng thời chúng ta cũng thấy được việc làm chứng về Đức Giê-su Phục Sinh đang ở giữa anh em, đang sai anh em đi rao giảng quan trọng đến mức độ như thế nào. Chúa không cần họ làm chứng về việc về trời, làm chứng việc này, việc khác mà chỉ cần làm chứng về Chúa phục sinh thôi, Đấng đang ở với họ đang sai họ.

Điều đó nhắc cho chúng ta nhớ hành trình đi theo Chúa điều quan trọng nhất là can đảm, làm chứng và rao giảng về Chúa phục sinh Đấng đang ở với chúng ta, đang sai chúng ta đi rao giảng như các Tông đồ thủa xưa vậy.

Làm thế nào để có lời chứng thuyết phục

Khi chúng ta bắt chước các Tông đồ dám rao giảng và làm chứng, dám hi sinh mạng sống mình để làm chứng thì lời chứng đó có khả năng thuyết phục, đưa nhiều người vào với Chúa hơn; Còn nếu chỉ làm chứng bằng môi miệng, làm chứng bằng cái vớ vẩn thôi, không dám hi sinh mạng sống mình thì lời chứng đó không đủ khả năng để thuyết phục, để đưa người ta đến với Chúa.

Xin các Tông đồ đặc biệt Thánh Mathia Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn mời gọi để làm chứng cho Đấng Phục sinh và sẵn sàng hi sinh mạng sống mình cho Đấng Phục sinh cầu cho chúng ta, cho Hội Thánh để mỗi người chúng ta bám vào lời chứng của mười hai Tông đồ để thực sự vững tin vào Chúa Phục sinh đang ở với chúng ta, để chúng ta can đảm ra đi rao giảng làm chứng cho Chúa phục sinh như các tông đồ. Và như thế lời chứng của các Tông đồ được chúng ta tiếp nhận sẽ trở thành những lời chứng hữu hiệu sống động và nhờ vậy nhiều người càng tin vào Chúa Phục sinh hơn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh! Xin đón nhận lời chuyển cầu của các Tông đồ khẩn nguyện cho chúng con, để niềm tin của chúng con trong thánh lễ này được vững mạnh hơn, để nhờ lòng tin vững mạnh đó chúng con can đảm dấn thân rao giảng và làm chứng cho Chúa, Đấng đã chết và sống lại đang ở với chúng con, đang sai chúng con đi rao giảng tin mừng và làm chứng về Chúa. Amen!

Bài đọc thêm: Thần khí Phục sinh

Trích bài giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CsSR

Maria Nguyễn Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!