Icon Collap
...
Trang chủ / Làm sao thoát khỏi ác thần?

Làm sao thoát khỏi ác thần?

Trong xã hội hiện nay, ở khắp mọi nơi có vô vàn những ác thần, tà thần làm con người ta đau khổ và nhiều khi khiến người ta rơi vào bế tắc của cuộc sống có những ác thần như: bói toán, thờ cúng, mê tín dị đoan… Làm sao để thoát khỏi ác thần? Có ba điều mà mỗi người chúng ta cần phải làm để có thể thoát khỏi ác thần đó là: cầu nguyện với Chúa Giêsu mỗi ngày, đón lấy Chúa Giêsu và bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho thoát khỏi ác thần.

Làm sao thoát khỏi ác thầ?, Thiên chúa, Thiên Chúa trong kinh thánh

Trước khi Chúa Giêsu về trời, nhất là trước thời điểm Chúa Giêsu bước vào cuộc tử nạn và thương khó. Ngài đã dành nhiều giờ cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài. Ngài xin Cha không cất họ khỏi thế gian nhưng xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Chúa Giê-su biết rõ những mưu thâm chước độc của ác thần và Ngài đã tha thiết cầu xin Cha gìn giữ các môn đệ. Chúng ta cũng không thể tự mình chống lại hay tự mình có thể thoát khỏi ác thần mà phải có ơn Chúa gìn giữ và cứu giúp…

Thứ nhất: Cầu nguyện với Chúa Giêsu để thoát khỏi ác thần mỗi ngày

Khi chúng ta yêu thương một ai đó chúng ta sẵn sàng hiến thân cho họ, để cho người đó được sống và sống hạnh phúc. Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài chấp nhận hiến thân để cho chúng ta được sống và sống dồi dào mỗi ngày nơi bí tích Thánh Thể và Chúa Giêsu muốn chúng ta ở lại với Ngài, ở lại trong Ngài như Ngài ở trong Cha, như Cha ở lại trong Ngài (Ga 17,21)

Khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa Giêsu là Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta và chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta ở lại trong Ngài trong thời khắc chúng ta được rước lễ, nhưng là ở lại trong Ngài liên tục để chính Ngài gìn giữ, che chở chúng ta khỏi ác thần.

Thứ hai: Đón lấy Chúa Giêsu để thoát khỏi ác thần

Chúa Giêsu vẫn đang khắc khoải cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong tư cách là môn đệ của Ngài. Có được một Đấng uy thế cầu nguyện trước Thánh Nhan của Cha cho chúng ta đó là điều diễm phúc cao cả không phải ai ai cũng có được. Những người làm môn đệ của Chúa Giêsu thì phải xác tín rằng: “Có một Đấng Bảo Trợ vô cùng quan trọng trước Thánh Nhan Thiên Chúa là Chính Đức Giêsu”, Ngài không chỉ bầu chữa cho chúng ta mà Ngài còn cầu khẩn cho chúng ta.

Ngài xin Cha gìn giữ che chở, bảo vệ, canh chừng mỗi người chúng ta khỏi ác thần.  Chúng ta cần ý thức điều này để không nản lòng mà luôn luôn vững tin vào Chúa Giêsu, ý thức được lời nguyện tha thiết của Chúa Giêsu, chúng ta luôn luôn biết cám ơn Ngài bởi vì Ngài yêu chúng ta đến mức không những đã hiến mạng cho chúng ta mà Ngài còn khẩn cầu cùng Chúa Cha gìn giữ che chở chúng ta trong Danh Thánh của Ngài.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa uy quyền

Thứ ba: Bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha thoát khỏi ác thần

Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta “Xin Cha gìn giữ họ, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Như vậy trong thế gian mà chúng ta đang sống có bao nhiêu mãnh lực của ác thần luôn luôn tìm cách làm hại chúng ta và Chúa Giêsu biết rõ chúng ta không thể nào đánh bại lại những ác thần đó. Cho nên chính Ngài hiểu rõ những ác thần đó và Ngài xin Chúa Cha gìn giữ che chở chúng ta khỏi ác thần. Như vậy lời cầu nguyện thoát khỏi ác thần là lời cầu nguyện vô cùng quan trọng, Ngài không cầu nguyện gì khác hơn ngoài việc xin giữ gìn chúng ta khỏi ác thần.

Chúa Giêsu còn phải xin Chúa Cha gìn giữ che chở chúng ta khỏi ác thần thì bản thân chúng ta càng phải kêu xin Chúa Cha gìn giữ che chở chúng ta khỏi ác thần nhiều hơn nữa. Bởi vì thế gian này đầy rẫy những ác thần mà mắt thường chúng ta không thấy được, sức lực của chúng ta không thắng được, chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới gìn giữ che chở chúng ta được. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha tha thiết và Ngài nói với Chúa Cha “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19).

Cầu nguyện:

Chúng con xin Chúa Giêsu giúp chúng con cảm mến một tình yêu vô biên mà Chúa giành cho chúng con. Trong lời cầu nguyện hiến tế dâng lên Chúa Cha và xin cho chúng con biết can đảm đáp lại phần nào tình yêu mà Chúa giành cho chúng con, bằng cách đón nhận lấy chính Chúa, tìm mọi cách lưu lại, ở lại trong Chúa không chỉ trong lúc chúng con rước lễ, mà trong từng khoảnh khắc đời sống của chúng con, nhờ đó Chúa ở với chúng con, Chúa ở trong chúng con mà gìn giữ, che chở chúng con khỏi ác thần.

Nhờ có Chúa ở với chúng con, trong chúng con, Ngài không chỉ gìn giữ che chở chúng con khỏi ác thần mà Ngài còn sai chúng con ra đi để giúp những người khác thoát khỏi những ác thần đó là sứ mạng chính Chúa ban tặng cho chúng con và mời gọi chúng con ý thức mỗi ngày đón lấy Chúa để Chúa gìn giữ che chở khỏi ác thần.

Xin cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trở thành lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng con, chúng con cũng xin Cha gìn giữ và che chở những người đó khỏi ác thần như chính Chúa Giêsu đã xin với Chúa Cha cho chúng con trong lời nguyện hiến tế đặc biệt này. Amen!

Bài đọc thêm: Thần Khí Chúa Phục Sinh

Maria Trần Thị Huệ

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo 

Bình luận
error: Content is protected !!