Icon Collap
...
Trang chủ / Ba điều Chúa nói hôm nay

Ba điều Chúa nói hôm nay

Ba điều Chúa nói hôm nay” là chủ đề chính mà cha chủ tế chia sẻ trong Thánh lễ thứ 3 sau Chúa Nhật XV Thường Niên. Qua đây, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cần  ý thức hơn về những thách đố có thể xảy ra khi đi rao giảng Tin Mừng, lòng sám hối là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Đồng thời mỗi người cần biết vững tin hơn vào kế hoạch đầy tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa  xảy đến trong cuộc sống.

Không phải ai cũng tin

Điều thứ nhất Chúa cho chúng ta thấy: Không phải tất cả những nơi chúng ta đi và làm cho mọi người thấy được những dấu lạ điềm thiêng và việc chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, nghe được lời rao giảng tin và sám hối thì có thể khiến mọi người đều tin và sám hối đâu. Cho nên, những người rao giảng cần cẩn trọng, đừng ngộ nhận là mình làm đúng như lời Chúa Giê-su dạy thì chắc chắn họ sẽ trở về để tin theo Chúa cùng gia nhập vào trong Hội Thánh.

Cụ thể ở thành Ca-phác-na-um, Kho-ra-din và Bes-xai-đa mặc dầu Chúa đã làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật, xua đuổi ma quỷ nhưng họ vẫn không chịu tin. Bởi vây, khi chúng ta đi rao giảng Tin Mừng, mỗi người cần ý thức dù cho chúng ta đã làm đúng như lời Chúa Giê-su dạy nhưng vẫn có nhiều nơi không chịu tin và đón nhân lời rao giảng của chúng ta. Chính Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rõ điều đó, Ngài đã trải qua những sự bị khước từ, chối bỏ, phản kháng và vu khống là nhờ tướng quỷ Be-en-dê-bun mà trừ quỷ. ..Để những người rao giảng Tin Mừng đừng có chán nản, thất vọng khi bị khước từ bởi sự cứng lòng tin không chịu tin của một số người.

Bài đọc thêm: “Không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể làm được gì”

Ba điều Chúa nói hôm nay, Lời Chúa hôm nay

Nếu mỗi người không chịu tin và sám hối thì chúng ta sẽ như thế nào?

Điều thứ hai Chúa Giê-su muốn nói với mỗi người chúng ta được biết: Đối với những nơi, những  người đã nghe lời rao giảng, đã chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng xảy đến mà không chịu tin và sám hối thì sẽ bị Chúa sẽ xét xử nghiêm nhặt hơn so với những nơi, những thành, những vùng chưa được nghe rao giảng Tin Mừng, chưa được chứng kiến những dấu lạ Chúa làm, đây là điều mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Có thể nói, Chúa rất công bằng, Ngài ban nhiều thì Ngài sẽ đòi hỏi nhiều hơn, khi suy nghĩ đến điều này thì chúng ta cần phải ý thức nhiều hơn. Chúa cho chúng ta quá nhiều…. được nghe Chúa dạy dỗ, chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng mà mỗi người chúng ta không chịu sám hối mà trở về với Thiên Chúa thì mỗi người sẽ bị xử rất nghiêm nhặt trong ngày phán xét. Cho nên, mỗi người đừng nản lòng khi người khác không đón nhận chúng ta …để mỗi người cần ý thức chúng ta được nghe, được đón nhận, thì phải sám hối trở về với Chúa nếu không ngày phán xét  chúng ta sẽ bị chính Thiên Chúa xét xử nhiệm nhặt hơn những người khác.

Việc Chúa làm thật tuyệt vời qua Mô-sê

Ba điều Chúa nói hôm nay, Lời Chúa hôm nay

Điều thứ ba Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta: Qua hình ảnh ông Mô-sê  trong Cựu Ước Thiên Chúa cho chúng ta được biết, khi Ngài đã  có kế hoạch trên cuộc đời của ai thì Ngài luôn luôn che chở, gìn giữ họ cách đặc biệt nên không ai có thể làm gì được họ, ngay cả những người có uy quyền như vua Pha-ra-ô. Nhưng có lẽ, qua  sắc lệnh giết con đầu lòng mà vua Pha-ra-ô đã ban thì Thiên Chúa dùng chính công chúa của vua Pha-ra-ô để cứu lấy con trẻ mà chính vua định giết, để sau này đứa trẻ này sẽ trở thành người cứu dân Its-ra-e khỏi ách nô lệ Ai Cập và làm thủ lãnh cứu độ dân Chúa. Có lẽ, nhiều khi con người chúng ta sắp xếp, tính toán những dự định trong cuộc sống ơn gọi của mình nhưng Thiên Chúa lại có một hướng đi khác cho chúng ta mà nhiều khi mỗi người chúng ta không hiểu được. Dẫu rằng, vua Pha-ra-ô thông minh, quyền bính và luật pháp nhiêm nhặt nhưng Chúa vẫn có chương trình khác đầy yêu thương và quan phòng của Ngài để qua Mô-sê Ngài cứu dân Its-ra-en thoát khỏi bàn tay độc ác của vua Ai Cập.

Bài đọc thêm: Kế hoạch của Thiên Chúa

Lời nguyện

Nguyện xin Chúa Giê-su cho chúng con ơn can đảm để sẵn sàng đón nhận những con người cứng tin trong việc đón nghe lời rao giảng Tin Mừng của chúng con. Hơn nữa, mỗi người chúng con cần ý thức về những gì mà mỗi người đã được nghe, được hiểu và đón nhận…Để mỗi người biết trao ban cho tha nhân một cách quảng đại, vui tươi cùng cố gắng thay đổi lối sống của mình. Đồng thời, nguyện xin Chúa Giê-su giúp chúng con luôn ý thức điều gì Thiên Chúa đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được, dầu cho con người có mưu mô, độc ác đến đâu cũng không thể vượt thắng được sức mạnh uy quyền của Thiên Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng con vững tin hơn vào  chương trình đầy yêu thương của Thiên Chúa  trên cuộc đời của chúng con, trên bản thể  lịch sử nhân loại này. Xin giúp chúng con thực hành đúng “ba điều Chúa nói hôm nay” trong chính cuộc sống sống ơn gọi của mỗi người. Nhờ đó, cuộc sống chúng con sẽ  hạnh phúc, bình an  và làm cho thêm nhiều người vững tin vào Thiên Chúa hơn. Amen

Trích bài giảng của Linh mục Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh CssR

         Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

               Anna Trần Thị Bảo Minh

Bình luận