Icon Collap
...
Gia đình Ơn gọi - DVD
Tiêu điểm

  Hỏa ngục – Tội phải sa hỏa ngục

  Ngày đăng: 05/03/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Hỏa ngục - Tội phải sa hỏa ngục. Đó chính là tội vô cảm, vô tâm, thờ ở trước nỗi đau, trước sự bất hạnh của người khác, tội đó phải sa hỏa ngục. Và đó cũng là tội của con người suốt dòng lịch sử, nhất là trong thời đại chúng ta.
  cội rễ của nhiều đau khổ

  Cội rễ sinh ra nhiều đau khổ

  Ngày đăng: 04/03/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Cội rễ của nhiều đau khổ. Đó chính là việc sử dụng quyền bính sai mục đích và lạm dụng nó để thực hiện điều mình muốn. Chứ không phải điều mà Thiên Chúa muốn đặt để.
  làm thế nào để gỡ nút thắt trong cuộc sống

  Gỡ nút thắt

  Ngày đăng: 03/03/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Quả thật, Lời của Chúa không chỉ là lời hằng sống mà đó còn là những “chìa khóa” để tháo gỡ những “nút thắt” mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Vậy đâu là “nút thắt” và đâu là “chìa khóa” mà Chúa nói đến ngày hôm nay?
  khó thật

  Khó Thật

  Ngày đăng: 02/03/2021 - Tác giả: vien sinh
  Bằng việc xóa bỏ những tổn thương, những đổ vỡ hằng ngày trong cuộc sống. Để chúng ta có thể sống được lòng nhân từ với những ai đã từng làm tổn thương mình. Và sống được lòng tha thứ với những ai đã làm hại chúng ta hay chúng ta sống được tinh thần bao dung không kết án với những người khác.
  giá phải trả

  Giá phải trả

  Ngày đăng: 01/03/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Abraham đã phải trả giá cho lòng tin bằng việc hiến tế chính con một của mình là Isaac. Và chính Chúa Giêsu cũng phải trả giá bằng chính mạng sống mình.
  Lên núi Chúa

  Lên “núi” Chúa

  Ngày đăng: 28/02/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Những giờ thinh lặng, những giờ cử hành phụng vụ Thánh, những giờ cầu nguyện say sưa với Chúa. Đó là những "núi Thánh" mà Chúa đang muốn chúng ta thực hành, chứ không phải nghe để rồi để đó. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-su cho chúng ta chân lý, chết cho con người cũ và trở thành con người mới...

  “Ba trong một”

  Ngày đăng: 26/02/2021 - Tác giả: vien sinh
  Chúng ta có ba bổn phận đối với Thiên Chúa và có ba bổn phận đối với tha nhân. “Tất cả những điều gì mà anh em muốn người khác làm cho mình thì chính anh em hãy làm những điều đó cho họ”.
  chúa Giê su

  Dấu lạ cho con người

  Ngày đăng: 25/02/2021 - Tác giả: vien sinh
  Dấu lạ cho con người: Phải chăng mỗi một thời đại Thiên Chúa đều gửi đến cho chúng ta một dấu lạ khác nhau để nhắc nhớ chúng ta hãy bỏ đàng tội lỗi mà trở về với Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su tuyên bố: “Giô-na trở nên dấu lạ cho Ni-ni-vê thế nào, thì “Con Người” cũng sẽ trở nên dấu lạ cho dòng giống này như vậy”.
  kinh lạy cha - lời kinh tha thứ

  Lời kinh tha thứ

  Ngày đăng: 24/02/2021 - Tác giả: vien sinh
  Lời của Chúa như tuyết sa xuống từ trời và không bao giờ trở về tay không. Chính vì vậy nên mỗi người chúng ta hãy biết cảm tạ Chúa vì chúng ta được sống trong lời của Chúa, chìm ngập trong lời của Người, được lời Người biến đổi và lời đó cùa Người sẽ sinh hoa kết trái mang đến lợi ích cho chúng ta.
  lời Thầy nhắn nhủ

  Lời Thầy nhắn nhủ

  Ngày đăng: 07/02/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Chạnh thương người khác trước hết là lo lắng, làm việc thiện cho những người sống cạnh mình, sống với mình. Như Chúa Giê-su đã nói: Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy chọn anh em.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12